Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski


Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski jest kierownikiem Zakładu Ekologii Ptaków na Uniw. Wrocławskim. Od 30 lat prowadzi badania na obszarze Puszczy Białowieskiej i tyle samo lat zabiega o jej lepszą ochronę, domagając się na forach krajowych i międzynarodowych objęcia całej Puszczy parkiem narodowym. Jest autorem wielu naukowych opracowań wskazujących na konieczność większej ochrony Puszczy ale i apeli do polityków i gremiów międzynarodowych. W roku 2006 wraz z delegacją międzynarodowej grupy BISON (Bialowieza International Solidarity Network) udał się do Kancelarii Prezydenta RP domagając się powiększenia parku narodowego. Publicznie wielokrotnie zabierał w tej sprawie głos w programach telewizyjnych, radiowych i w prasie.

Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda