Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Dr Janusz Korbel


Z wyksztalcenia jest dr inż.arch., ale od dawna nie wykonuje tego zawodu. Jest prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, i od lat jest zaangażowany w kampanie dla ochrony przyrody (ostatnio światowa akcja BISON - Bialowieza International Solidarity Network), która zaowocowała powołaniem zespołu Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy, wcześniej założył Pracownie Architektury Zywej i Pracownie na Rzecz Wszystkich Istot oraz miesięcznik "Dzikie Zycie". Poza tym jest dziennikarzem - pisuje do wielu wydawnictw m.in.: "Czasopisu" - bialoruskiego pisma społeczno-kulturalnego,literackiej "Latarni Morskiej" z Pomorza.Jest autorem książek: "Architektura żywa", "W obronie ziemi", "Uwagi na temat prowadzenia warsztatów", "Ekozofia urbanistyki", "Człowiek i las" oraz kilkudziesięciu publikacji w drukach zwartych i ponad 100 artykułów i esejów. Został wyróżniony m.in.: nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepszą pracę dyplomową z projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego dla promotora pracy, 1988; nagrodą Environmental Partnership for Central and Eastern Europe za projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Stację Edukacji Ekologicznej w Dolinie Wapienicy, 1991; Innovators for the Public - przyjęcie do grona Leading Public Enterpreneurs i dożywotnie członkostwo "Ashoka", 1997; Ekologiczną Nagrodą Bayera, 1999; nagrodą "Za wybitne zasługi dla środowiska przyrodniczego województwa śląskiego" Fundacji Silesia i redakcji Trybuny Sląskiej, 2000; a w 2005 roku nagrodą im. Alfreda Lityńskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.Od 7 lat mieszka w Puszczy Białowieskiej

Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda