Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Adam Bohdan


Absolwent studiów biologicznych I stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku. Członek: Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku, Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Od wielu lat figuruje w zarządzie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Przez kilka lat prowadził kampanię na rzecz ocalenia doliny Rospudy, za co został uhonorowany członkostwem w międzynarodowej organizacji International Mire Conservation Group (IMCG). Jest członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika "Dzikie Życie". Aktualnie zajmuje się Puszczą Białowieską. Skutkiem jego działań było m.in. powstrzymanie wyrębów drzew w rezerwatach Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, za co zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie "Czyn roku na rzecz ochrony lasów w latach 2008 - 2009". W ostatnich latach zaangażowany w badania gatunków wyróżniających lasy naturalne i pierwotnego pochodzenia: chrząszczy chronionych Dyrektywą Siedliskową i reliktowych makroporostów. Wyniki jego badań zostały wykorzystane do przygotowania dokumentów planistycznych na podstawie których będzie zarządzana Puszcza Białowieska: Planu Zadań Ochronnych Natura 2000, Planu ochrony Białowieskiego Parku Narodowego.
Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda