Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Dr inż.Czesław Okołów


Urodził się 21.12.1935 r. w Puszczy Białowieskiej. Wykształcenie wyższe zdobył w 1959 r. na SGGW w Warszawie. Doktora nauk leśnych obronił w 1967 r. W 1975 r. ukończył Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody Wydziału Leśnego AR w Krakowie. Studiował w International Seminar on National Parks and Equivalent Reserves, University of Michigan, National Park Service, Parks Canada. Pracował w Nadleśnictwie Bielsk. Od 1960 r. był zatrudniony w Białowieskim Parku Narodowym. Kierował tam przez lata parkowym muzeum, pózniej pełnił funkcje kierownika pracowni naukowo-badawczej, zastępcy dyrektora BPN, a od roku 1993 dyrektora Parku. Odszedł na emeryturę w 2003 roku. W latach 1957 - 1985 prowadził badania naukowe, tworzył ekspozycje i wystawy muzealne. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów naukowych (np. przewodnika kieszonkowego "Białowieski Park Narodowy"). Przeprowadza szkolenia przewodników PTTK. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz World Commission on Protected Areas IUCN/ WCU. W 1998 r. został wyróżniony Medalem Alfreda Toepfera (Federacja EUROPARC).

Białowieża Masiewo Pizza Lublin
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda