Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Stefan Jakimiuk


Od lipca 2001 kierownik projektu WWF "Białowieski Park Narodowy". Od dawna związany jest z ochroną przyrody, ukończył biologię w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, potem przez wiele lat był związany z Biebrzą i tam zaczął współpracować z WWF. Kiedy zaproponowano mu pracę w Białowieży zdecydował się ją podjąć. Od dawna chciał mieć związek z terenem Puszczy Białowieskiej i jej ochroną, bo tutaj są jego korzenie. Stąd pochodzą jego pradziadowie, dziadkowie i rodzice. Zawsze z tym obszarem czuł związek emocjonalny oraz potrzebę powrotu do korzeni. Współautor wielu publikacji o Puszczy Białowieskiej

Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda