Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Eunice Blavascunas


Eunice Blavascunas - amerykańska antropolog, która od połowy lat 90. przez 12 lat prowadziła badania w okolicy Puszczy Białowieskiej. Od wielu lat zaangażowania w działania dla powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego i wstrzymania cięć w starych drzewostanach. Sygnatariuszka listów do polskich władz, jedna z liderek międzynarodowej akcji BISON, angażuje się w inicjatywy dla ochrony Puszczy na całym świecie. Podejmuje inicjatywy dla ratowania przyrody i godzenia tego z zachowaniem właściwego, godnego życia mieszkanców. Na Uniw. Kalifornijskim w Santa Cruz przygotowała pracę doktorską, której główna tematyka dotyczy regionu Puszczy Białowieskiej.

Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda