Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Wiktor Majak


Przyrodnik, entomolog, fotografik. Pasjonat natury i wielki propagator piękna przyrody ojczystej. Jak nikt inny rozumie potrzebę obcowania człowieka z przyrodą i próbuje tę potrzebę zaszczepić młodemu pokoleniu. Jest autorem popularnonaukowych, przyrodniczych wystaw poświęconych naszym lasom i ich historii, światowi owadów, przyrodzie tatrzańskiej. Ostatnia jego ekspozycja "Przyroda - najdoskonalszy mechanizm" ukazuje zależności rządzące przyrodą. Wystawy te gościły w Muzeach i Ośrodkach Kultury całej Polski. Jest również autorem popularnonaukowych artykułów, które ukazały się m. in. na łamach Przyrody Polskiej, Wiedzy i Życie, Aury, Biuletynu Entomologicznego. Jako członek Stowarzyszenia "Film - Przyroda - Kultura" prowadził w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi zajęcia z fotografii przyrodniczej dla młodzieży łódzkich szkół. Plonem zajęć były dwie wystawy fotograficzne pokazujące prace młodych twórców. Jedna eksponowana była w Ogrodzie Botanicznym, druga w łódzkiej Palmiarni. Stowarzyszenie "Film - Przyroda - Kultura" wydało album z najlepszymi pracami z obu wystaw pt. "Młodym okiem". Dla łódzkiego stowarzyszenia "Zielona Szkoła" opracował plakaty edukacyjne i kalendarze.

Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda