Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


Andrzej Keczyński


Pan mgr inż. Andrzej Keczyński jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (1988). W latach 1989-1990 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Urządzania Lasu SGGW. Z początkiem 1991 roku podjął pracę w Białowieskim Parku Narodowym. Obecnie pracuje w Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Jest autorem wielu publikacji dotyczących szaty roślinnej BPN oraz historii bartnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej (np. artykułu "O jedną sosnę bartną mniej" - Pasieka 2005) . Spod jego piór wyszły także pozycje książkowe: "Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego", "Atlas ubytku asymilacyjnego drzew leśnych" (Warszawa 1992) i "Drewniane cerkwie Białostocczyzny" (Białystok-Białowieża 1999), napisaną wspólnie z żoną Ewą Moroz-Keczyńską. Jest autorem licznych wystaw fotograficznych i graficznych (m.in. grafiki Leona Wyczólkowskiego i XIX-wieczna grafika przedstawiająca Puszczę Białowieską). Pomaga także przy tworzeniu stron internetowy "Dęby z Puszczy Białowieskiej" oraz "Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego". Bez jego pomocy materiał zgromadzony na wspomnianych stronach były o wiele uboższy.

Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda